දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් වෙනුවෙන් සංවිධානය කල සුපිරි බක් මහ උළෙල (photos)

දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද බක් මහ උළලක් ඊයේ (15) වෙන්නප්පුව නයිනමඩම ප්‍රදේශයේදී පැවැත් වූ අතර බක් මහ කුමරිය තේරීම, කඹ ඇදීම, කොට්ටා පොර, බනිස් කෑම, ඇතුළු තරග රැසක් මෙහිදී පැවැත්විනි.

ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්ට ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරීමේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුදර්ශණී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ එක්ව සිටියහ.

පැරණි දඩුවම් ක්‍රමයක් වූ දඩු කදේ ගැසීමද මෙම අවුරුදු උත්සවයේදී දක්නට ලැබුණා.
(එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වෙයි)

Source Link : Bro – බ්‍රෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *