මෙතනින් එක ගසක් තෝරාගන්න, ඔබ තෝරගත්ත ගස අනුව ඔබේ පෞර්ෂය ගැන පුදුම හිතෙන අනාවැකියක් මෙන්න

මේ පරීක්ෂණය ඔබ දැක්ක පමණින් විහිළුවක් වගේ පෙනුනට පෞර්ෂය ගැන අදහසක් ගැනීම සඳහා ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ පරීක්ෂණයක් තමයි මෙය අපි ඔබට මුලින්ම විවිධාකාර හැඩයන්ගෙන් යුතු ගස් වර්ග 6ක් ඔබට දෙනවා. මේ ගස් අතරින් ඔබ කැමති ගසක් තෝරා ගන්න.ඔබේ ගසට අදාල අංකයෙන් කියවෙන්නේ ඇත්තක්ද කියා ඔයාලම බලන්නකෝ මෙන්න එහෙනම් ගස් වර්ග ටික හොඳට බලල එක ගහක් තොරගන්නකෝ

හරි දැන් අපි බලමු ඔබ තෝරාගත් ගස අනුව අපි ඔබගැන කියන අනාවැකිය හරිද කියලා මෙන්න එහෙනම් වීඩියෝව හොඳට බලලා අපේ අනාවැකිය හරිද කියල Comment එකකුත් දාන්න බලන්න

Source Link : Online Sinhala Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *