වසර දහයක් පුරාවට ගල් ගුහාවට වෙලා මේ මිනිසා තනිවම කරපු වැඩේ දැකලා ලෝකෙම පුදුම වෙයි

ඇමෙරිකානු කලාකරුවෙක් වන Rapaulette දිනක් මෙක්සිකෝවේ පිහිටි කාන්තාරයක තනියෙන් ඇවිද යන විට දුටුවේ අපුරු ගුහාවකි.එය හමුවූ දින පටන් ඔහු වසර 10ක් පුරාවට එය තුලම ගත කිරීමට තීරණය කළේය.

ඒ ඔහුගේ සිතේ තිබුණු හීනයක් හැබෑ කරගැනීමේ අදිටනෙනි මේ කාලය පුරාවට ඔහු හා සිටියේ ඔහුගේ සුනඛයා පමණි. වසර දහයක් ගියපසු මේ මිනිසා විසින් ඒ ගුහාවට කරලා තියන දේ දැක්කොත් ඔයාලට අදහගන්න බැරිවෙයි

Source Link : Online Sinhala Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *