ෆේස්බුක් සමාගමෙන් අවදානම් නිවේදනයක් ෆේස්බුක් හදන්න ඉන්න අය හදපු අය හැමෝම මේක බලන්න

සමාජ මාධ්‍ය වාරණයත් සමඟ මේ වනවිට ලංකාවේ විශාල පිරිසක් අසරණ තත්වයට පත්වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පැය 72ක් යැයි කියූ වාරණය මේ වනවිට සතියක් දක්වා දුරදිග ගොස් හමාරයි. අද වනවිට ෆේස්බුක් සමාගමේ නියෝජිතයන් පිරිසකුත් ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා.

එම සමාගමෙන් පැමිණි නියෝජිතයන් සහ රජය අතර පවතී සාකච්චාවකින් පසු ලබන සිකුරාදා ෆේස්බුක් වරණය අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දැනගන්නට ලැබෙනවා මේ අතර ෆේස්බුක් සමගම ශ්‍රී ලාංකීකයන්ට අවදානම් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ පිලිබඳ වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින්

Source Link : Online Sinhala Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *