මුදලට ඇති තන්හාව නිසා ප්‍රේතයෙක් වුණු ගුණරත්නගේ ඇඟ කිලිපොලායන කතාව

මුදලට ඇති තන්හාව නිසා ප්‍රේතයෙක් වුණු ගුණරත්නගේ ඇඟ කිලිපොලායන කතාව

Source Link : Gossip Lanka News & Video

සාලියට පෙම් කරන්න අසෝකමාලා ගහකට නැගලා කරගත්ත දෙයක් ගැන කාගම සිරිනන්ද හිමි කිව්ව අපූරු කතාව

සාලියට පෙම් කරන්න අසෝකමාලා ගහකට නැගලා කරගත්ත දෙයක් ගැන කාගම සිරිනන්ද හිමි කිව්ව අපූරු කතාව

Source Link : Gossip Lanka News & Video

ඇතුලේ ඉන්න අයට දෙයියෝ සිහි වෙන්න තනි අලියා වාහනකට කරපු දේ බලන්නකෝ

ඇතුලේ ඉන්න අයට දෙයියෝ සිහි වෙන්න තනි අලියා වාහනකට කරපු දේ බලන්නකෝ

Source Link : Gossip Lanka News & Video

චන්න පෙරේරා කළාතරු රැසක් සමඟින් උපන්දිනය සමරයි.උපන්දිනයට චන්නට ලැබුණු ආදරය මතක සැමරුම

චන්න පෙරේරා කළාතරු රැසක් සමඟින් උපන්දිනය සමරයි.උපන්දිනයට චන්නට ලැබුණු ආදරය මතක සැමරුම

Source Link : Gossip Lanka News & Video

විශ්‍රාම ගිය පොලිස් නිළධාරියෙක් පාසල් සිසුවියන්ට සරම උස්සලා අමුතු දෙයක් පෙන්නලා

විශ්‍රාම ගිය පොලිස් නිළධාරියෙක් පාසල් සිසුවියන්ට සරම උස්සලා අමුතු දෙයක් පෙන්නලා

Source Link : Gossip Lanka News & Video

හැමෝටම හිනා යන්න ආයිශ්චර්යාටත් වඩා ආස කෙල්ල ගැන පේෂල විරිදුවෙන් කිව්ව හැටි

හැමෝටම හිනා යන්න ආයිශ්චර්යාටත් වඩා ආස කෙල්ල ගැන පේෂල විරිදුවෙන් කිව්ව හැටි

Source Link : Gossip Lanka News & Video

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී සුරාජ් මාපාගේ ආදරණීය මෑණියන් අභවප්‍රාත්ත වෙයි

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී සුරාජ් මාපාගේ ආදරණීය මෑණියන් අභවප්‍රාත්ත වෙයි

Source Link : Gossip Lanka News & Video

තවමත් 25 කොල්ලො වගේ හිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම නළුවන්ගේ 2018 වන විට ඇත්තම වයස පුදුමත් හිතෙයි

 

තවමත් 25 කොල්ලො වගේ හිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම නළුවන්ගේ 2018 වන විට ඇත්තම වයස පුදුමත් හිතෙයි

Source Link : Gossip Lanka News & Video

ඝරසරප චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළු දෙව්නක ගැන ඔහුගේ නැන්දනිය නිමන්ති පෝරගේ පැවසු කවුරුත් නොදත් අපුරු කතාව

ඝරසරප චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළු දෙව්නක ගැන ඔහුගේ නැන්දනිය නිමන්ති පෝරගේ පැවසු කවුරුත් නොදත් අපුරු කතාව

Source Link : Gossip Lanka News & Video

මම සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ මම තමයි මුචලින්ද නා රජු මහ පරාක්‍රමබාභු රජු කිව්ව නීල් දැන් කියන කතාව

මම සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ මම තමයි මුචලින්ද නා රජු
මහ පරාක්‍රමබාභු රජු කිව්ව නීල් දැන් කියන කතාව

Source Link : Gossip Lanka News & Video