අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට අපහාස කරා කියලා තරඟකරුගේ පවුලේ සියලු දෙනාම වේදිකාවට

හිරු එකේ පොඩ්ඩන්ගේ වැඩසටහනකදී අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට අපහාස කරා කියලා තරඟකරුගේ පවුලේ සියලු දෙනාම වේදිකාවට

Source Link : Gossip Lanka News & Video

හැඩ වැඩ ඇති සුන්දර නතාලියාට ස්ටේජ් එක උඩ පේෂල දැම්ම කින්ඩියක්

හැඩ වැඩ ඇති සුන්දර නතාලියාට ස්ටේජ් එක උඩ පේෂල දැම්ම කින්ඩියක්

Source Link : Gossip Lanka News & Video

ලංකාවේ අනාගතේදි එන සින්දු මෙන්න සුපිරි නේ

සුදු වත සිහිකර තැටමුව තරමට කක්*** ගියෙ නෑ සුදු මැණිකේ
ලංකාවේ අනාගතේදි එන සින්දු මෙන්න සුපිරි නේ

Source Link : Gossip Lanka News & Video

චන්දිමාල්, චන්ද්‍රකුමාර ඔක්කොම එකතු කරලා අපේ කොල්ලො ටිකක් කරපු පට්ට වීඩියෝවක් මෙන්න

ගංගා මෑණියන්, චන්දිමාල්, චන්ද්‍රකුමාර ඔක්කොම එකතු කරලා අපේ කොල්ලො ටිකක් කරපු පට්ට වීඩියෝවක් මෙන්න

Source Link : Gossip Lanka News & Video

දෙවැනි ගමන දවසේ අමුත්තෝ ඉස්සරහදිම මනමාලයයි මනමාලියි රන්ඩු උන හැටි

දෙවැනි ගමන දවසේ අමුත්තෝ ඉස්සරහදිම මනමාලයයි මනමාලියි රන්ඩු උන හැටි

Source Link : Gossip Lanka News & Video

විනිසුරුවන්ට පවා උන්හිටි තැන අමතක වෙන්න පොඩ්ඩෙක් දුන්නු බඩ පැලෙන උත්තරයක්

විනිසුරුවන්ට පවා උන්හිටි තැන අමතක වෙන්න පොඩ්ඩෙක් දුන්නු බඩ පැලෙන උත්තරයක්

Source Link : Gossip Lanka News & Video

මෙන්න ඊයේ කොමඩි ස්ටාර් දෙවනත් වෙන්න තිබ්බ පාට්ට ජෝර්ක් එක

මෙන්න ඊයේ කොමඩි ස්ටාර් දෙවනත් වෙන්න තිබ්බ පාට්ට ජෝර්ක් එක

Source Link : Gossip Lanka News & Video

සෘතියෙන් පිට හොදන ගී ගැයූ නිළිය රොෂානාව පේෂල අනුකරණය කරලා දුන්නු බයිට් එකක්

සෘතියෙන් පිට හොදන ගී ගැයූ නිළිය රොෂානාව පේෂල අනුකරණය කරලා දුන්නු බයිට් එකක්

Source Link : Gossip Lanka News & Video