ජීවිතේටම මෙහෙම මඟුලක් නම් දැකලා නෑ බලන්නකෝ යාළුවෝ ටික දෙන දෙවිල්ල

ජීවිතේටම මෙහෙම මඟුලක් නම් දැකලා නෑ
බලන්නකෝ යාළුවෝ ටික දෙන දෙවිල්ල

Source Link : Gossip Lanka News & Video

රහල් අල්විස් වැඩසටහනකට ඇවිත් කරපු දේ ඉමායටත් තරහ ගිහින්

රහල් අල්විස් වැඩසටහනකට ඇවිත් කරපු දේ ඉමායටත් තරහ ගිහින්

Source Link : Gossip Lanka News & Video

ජනප්‍රිය නිළි රශීපබාට හැදිලා තියන අළුත්ම කුලප්පුව මෙන්න බලන්නකෝ

ජනප්‍රිය නිළි රශීපබාට හැදිලා තියන අළුත්ම කුලප්පුව මෙන්න බලන්නකෝ

Source Link : Gossip Lanka News & Video

බන්දු සමරසිංහගේ පුතා සුපිරි කෑල්ලත් එක්ක ගත්ත ආතල් ටික මෙන්න

බන්දු සමරසිංහගේ පුතා සුපිරි කෑල්ලත් එක්ක ගත්ත ආතල් ටික මෙන්න

Source Link : Gossip Lanka News & Video

කටවහගෙන ඉන්නකෝ.. මහත්තයටත් ඔහොමද..? මගේ මහත්තයා ඔය වගේ වටේ යන්නේ නෑ

කටවහගෙන ඉන්නකෝ.. මහත්තයටත් ඔහොමද..? මගේ මහත්තයා ඔය වගේ වටේ යන්නේ නෑ

Source Link : Gossip Lanka News & Video

මේ දවස්වල බුකියම කතා කල බන්දු සමරසිංහගේ පුතා කෙල්ලත් එක්ක කරපු දේ

මේ දවස්වල බුකියම කතා කල බන්දු සමරසිංහගේ පුතා කෙල්ලත් එක්ක කරපු දේ

Source Link : Gossip Lanka News & Video

සකලහංසමාලේ කියලා ලංකාවම වශී කරගත් පොඩ්ඩාගේ තවත් කතාවක්

සකලහංසමාලේ කියලා ලංකාවම වශී කරගත් පොඩ්ඩාගේ තවත් කතාවක්

Source Link : Gossip Lanka News & Video

කකුල් දෙක පේනවා දැක්කම නලියන කට්ටියට ඊලඟ දවසේ බුර්කාවක් ඇදලා පින්තූරක් දාන්නම් – ශලනි තාරකා

කකුල් දෙක පේනවා දැක්කම නලියන කට්ටියට ඊලඟ දවසේ බුර්කාවක් ඇදලා පින්තූරක් දාන්නම් – ශලනි තාරකා

Source Link : Gossip Lanka News & Video

දෙවන ඉනිමේ දෙව්මිගේ චරිතයට නයනතාරා වෙනුවට දෙරණ ලිට්ල් ස්ටාර් තරුවක්

දෙවන ඉනිමේ දෙව්මිගේ චරිතයට නයනතාරා වෙනුවට දෙරණ ලිට්ල් ස්ටාර් තරුවක්

Source Link : Gossip Lanka News & Video